TRAKLAB4.jpg

KALINTI ANALİZLERİ

Laboratuvarımız kalıntı analizlerini yakın zamanda daha kapsamlı şekilde yapmaya devam edecektir, faaliyet kapsamımızda yer alan kalıntı analizleri aşağıdaki gibidir:

  • PAH’ların Tayini ( Benzo(A)Piren Krisen, Benzo(B)Floranten, Benzo(A)Anthrasen)(HPLC-FLD)

  • Pestisitlerin Tayini

Pestisit ve PAH analizleri çalışmalarımız son teknoloji cihazları son teknoloji cihazlarımızla gaz ve sıvı kromatografisi ile Bebek Maması ve Devam Formülleri, Süt ve Süt Ürünleri üzerinde kısa zamanda saptanabilmektedir. Laboratuvarımızda pestisit analizi tayini LC/MS/MS ve GC/MS cihazları ile gerçekleştirilmektedir.

PAH Tayini

ISO 15753

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesinin Analizi

AOAC 2007.01

Dithiocarbomate Grubu Pestisitlerin Analizi

TS EN 12396-2

Mikroskop

FİYAT TEKLİFİ ALIN

Test Talepleriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz.