is-dna-one-in-a-million-327116.jpg

MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANALİZLERİ

Genetik analiz, bir bitki hücresinin genomunda bir transgenin varlığını tespit eden bir GDO test yöntemidir. Bu yöntemde kullanılan spesifik GDO testi, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testi olarak adlandırılır.

Gıda ve yem sektöründeki üreticiler genellikle tüm üretim zinciri boyunca GDO'lu ürünlerin izlenebilirliğini yönetmek ve bunları içeren ürünler için etiketleme gereksinimlerini belirlemek zorundadır.

Laboratuvarımız Moleküler Biyoloji analizlerini aşağıdaki kapsam dahilinde yapmaktadır.

GDO Tarama Analizi

Kit Metodu (Biotecon Diagnostics Foodprof GMO Screening Kit), ISO 21569, ISO 24276

Bitki Spesifik Soya Geni Taraması

EURL Metot (QT-TAX-GM-002) ISO 21569, ISO 24276

Bitki Spesifik Pamuk Geni Taraması

EURL Metot (QT-TAX-GH-015) ISO 21569, ISO 24276

MON87701 Soya Tip Belirleme Analizi

EURL Metot (QT-EVE-GM-010) ISO 21569, ISO 24276

MON87769 Soya Tip Belirleme Analizi

EURL Metot (QT-EVE-GM-002) ISO 21569, ISO 24276

MON87708 Soya Tip Belirleme Analizi

EURL Metot (QT-EVE-GM-012) ISO 21569, ISO 24276

DP 305423 Soya Tip Belirleme Analizi

EURL Metot (QT-EVE-GM-008) ISO 21569, ISO 24276

CV127 Soya Tip Belirleme Analizi

EURL Metot (QT-EVE-GM-011) ISO 21569, ISO 24276

GHB614 Pamuk Tip Belirleme Analizi

EURL Metot (QT-EVE-GH-006) ISO 21569, ISO 24276

281-24-236 Pamuk Tip Belirleme Analizi

EURL Metot (QT-EVE-GH-001 A) ISO 21569, ISO 24276

06-210-23 Pamuk Tip Belirleme Analizi

EURL Metot (QT-EVE-GH-001 B) ISO 21569, ISO 24276

Bitki Spesifik Mısır Geni Taraması

EURL Metot (QT-TAX-ZM-002) ISO 21569, ISO 24276

DAS 40278-9 Mısır Tip Belirleme Analizi

EURL Metot (QT-TAX-ZM-002) ISO 21569, ISO 24276

DAS-68416-4 Soya Tip Belirleme Analizi

EURL Metot (QT-TAX-ZM-002) ISO 21569, ISO 24276

DAS-81419-2 Soya Tip Belirleme Analizi

EURL Metot (QT-TAX-ZM-002) ISO 21569, ISO 24276

DAS-44406-6 Soya Tip Belirleme Analizi

EURL Metot (QT-TAX-ZM-002) ISO 21569, ISO 24276

Mikroskop

FİYAT TEKLİFİ ALIN

Test Talepleriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz.