Ara
  • Sultan Culum

Gıdalarda Aflotoksin Varlığı...


Aflatoksinler, doğal olarak bulunan bazı mantar türleri (küfler) tarafından üretilen zehirli maddelerdir.


Bütün dünyada; gıda mahsullerini kirletebilirler, insanlar ve hayvanlar için ciddi bir sağlık tehdidi oluşturabilirler. Aflatoksinler aynı zamanda önemli bir ekonomik kayba neden olmaktadır. Tahmini olarak dünyadaki gıdanın %25 veya daha fazlasının imha edilmesine neden olmaktadır.


Halk sağlığını olumsuz etkileyen aflatoksinlerinin üretilmesinden genellikle iki mantar türü sorumludur; Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus.


Yüksek sıcaklıklar ve yüksek nem dahil olmak üzere tipik olarak tropikal ve subtropikal bölgelerde bulunan elverişli koşullar altında, normalde ölü ve çürüyen bitkiler üzerinde bulunan bu küfler gıda mahsullerini istila edebilir.


Kuraklık, böcek hasarı ve yetersiz depolama, daha ılıman bölgeler de dahil olmak üzere küf oluşumunun daha yüksek olmasına katkıda bulunabilir.


Doğada çeşitli aflatoksin türleri (14 veya daha fazla) bulunur, ancak dört aflatoksin B1, B2, G1 ve G2, tüm büyük gıda mahsullerinde bulundukları için özellikle insanlar ve hayvanlar için tehlikelidir. insan maruziyetinin çoğu kontamine yemişler, tahıllar ve bunların türevlerinden kaynaklanmaktadır.

Aflatoksinlere uzun süreli veya kronik maruziyet, aşağıdakileri içeren çeşitli sağlık sorunlarına neden olurlar:


- Aflatoksinler güçlü kanserojenlerdir ve tüm organ sistemlerini, özellikle de karaciğeri ve böbrekleri etkileyebilirler; karaciğer kanserine neden olurlar ve diğer kanser türleriyle bağlantılıdırlar.

- Aflatoksinler bakterilerde mutajeniktir (DNA'yı etkiler), genotoksiktir ve çocuklarda doğum kusurlarına neden olma potansiyeline sahiptir

- Flatoksinler immünosupresyona neden olur, bu nedenle enfeksiyöz ajanlara (örn. HIV, tüberküloz) direnci azaltabilir.


Gıdalardaki Mikotoksin varlığı akredite laboratuvarlarda test edilmelidir. Böylece insan tüketimine sunulacak gıdaların güvenliği sağlanmış olacaktır.

12 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör