Ara
  • Sultan Culum

Gıdalarda Mikroorganizmaların Gelişmesini Etkileyen Faktörler


Mikrooganizmalar gıdalarda doğal olarak bulunabildiği gibi hasat, işleme, depolama gibi aşamalarda da bulaşabilir.


Mikroorganizmaların gıdalar üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri vardır.


Gıdaların mikrobiyolojik bozulmalarının önlenmesi veya geciktirilmesinde gerekli parametreler tek tek veya birlikte değerlendirilmelidir.


Gıdalarda mikrobiyel gelişmeyi etkileyen faktörler ikiye ayrılır:- İç Faktörler

pH

Su Aktivitesi

Oksidasyon/Redüksiyon Potansiyeli

Besin Maddeleri

Antimikrobik Bileşikler

Biyolojik Yapılar


- Dış Faktörler

Depolama Sıcaklığı

Çevrenin Bağıl Nemi

Çevrede Bulunan Gazlar ve Konsantrasyonu

11 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör