Ara
  • Sultan Culum

Katkı Maddeleri Analizleri


besin güvenliğinin sağlanması en önemli konulardan biridir. Besin üretiminin artırılması, ürünlerin besin değerlerinde olası kayıpların önlenmesi, besinlerin saklanırken kalitelerini koruması, marketlerde raf ömürlerinin uzatılması önemlidir ve bunu sağlamanın yolu, gıda katkı maddeleri kullanımından geçmektedir.


Gıda katkı maddeleri eğer uygun şekilde kullanılırsa, yani,

  • İzin verilen katkı maddeleri,

  • İzin verilen besinlerde ve

  • İzin verilen miktarlarda

kullanılırsa, diğer bir ifade ile yasal düzenlemelere uygun hareket edilirse, sağlık açısından sorun teşkil etmezler ve zararlı değillerdir. Gıda katkı maddelerinin bu şekilde doğru yöntemlerle kullanılması, üretici firmalar, tüketiciler ve yasal otoritelerin işbirliğini gerektirmektedir. Üretici firmalar, ürettikleri besinin kalitesini üretim faaliyetlerinin her aşamasında ve satışa sunulmadan önce kontrol etmek zorundadırlar. Bu açıdan hem üretici firmaların hem de tüketicilerin, gıda katkı maddeleri konusunda bilinçli olması gerekmektedir.

Günümüzde gıda katkı maddelerinin besin üretiminde kullanımı, teknolojik bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Sanayinin gelişmesi ile birlikte daha fazla besin üretiminin gerekmesi, gıda katkı maddeleri kullanımını da artırmıştır. Çalışma hayatının güçlükleri, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, besin hazırlama için hiç zaman bulunamaması veya kısıtlı zaman olması, yarı hazır veya ticari olarak tam hazır besin üretimini teşvik etmiştir. Bu durum kaçınılmaz olarak katkı maddeleri kullanımını arttırmıştır.


Gıda katkı maddeleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nde şu şekilde tanımlanmıştır:

• Tek başına gıda olarak tüketilmeyen ya da gıda hammaddesi veya yardımcı maddesisi olarak kullanılmayan,

• Tek başına besleyici değeri bulunan veya bulunmayan,

• Seçilen üretim teknolojisi gereğince kullanılan,

• Üretim sırasında kalıntıları mamul maddede bulunabilen maddelerdir.


Katkı maddeleri, gıdanın üretilmesi, sınıflandırılması, işlenmesi, hazırlanması, paketlenmesi, taşınması ve depolanması sırasında, gıda maddesinin tadını, kokusunu, görünüşünü, yapısını ve diğer niteliklerini korumak ya da istenmeyen değişikliklere engel olmak amacıyla kullanılan maddelerdir.


Bütün bu özellikleri nedeniyle, gıdalarda kullanılan katkı maddelerinin analiz edilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Çeşitli laboratuvarlar, gıda analizi konusunda oldukça değişik hizmetler sunmaktadır.

2 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör