Ara
 • Sultan Culum

Mikrobiyolojik Analizler


Hayvansal üretimden amaç, insanların beslenmesine önemli yer tutan, et, süt ve yumurta gibi gıdaları üretmektir. Hayvanlardan elde edilen bu ürünler ise, onlara verilen yemlerde bulunan çeşitli besin maddelerinin farklı yollardan işlenerek tekrar bir araya getirilmiş şeklidir. Bu açıdan hayvan yemlerinin değeri önemlidir ve bir yemin değeri dendiğinde, bunun hayvanın vücudundaki değerlendirilme gücü ifade edilir. Kısaca bir yem, bununla beslenen hayvanın gelişmesi, sağlığı ve verdiği ürünün kalitesi ve miktarı üzerinde ne kadar etkili ise, o yem o kadar değerlidir.

Yüz yıl önce hayvanlar sadece yem verilerek beslenirken ve sadece miktar ayarlaması yeterli kabul edilirken, hayvan beslemesi üzerine yapılan çalışmalar, yemlerin, içindeki maddelere bağlı olarak farklı etkiler yarattığını ve bu etkilere göre, hayvanlara verilen yem miktarının bazen zararlı olabileceği anlaşılmıştır. Ayrıca farklı yemlerin, içindeki besin maddelerine göre birbirlerini tamamladıkları ve tek başlarına değil bir kaçının birleştirilerek hayvanlara verilmesi gerektiği ortaya konmuştur.

Bu gelişmelere bağlı olarak yemlerin analiz edilmesi önemli bir konu haline gelmiştir. Nanobilim ve nanoteknoloji uygulamaları, yem analizleri konusunda oldukça ileri noktalara ulaşmıştır. Bu anlamda bir çok laboratuvarda, yemler ile ilgili olarak fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler ya da yem katkı analizleri yapılmaktadır.

Yemlerin içinde bulunan proteinlerin biyolojik değerine göre, yani proteinin hayvan bünyesinde ürüne çevrilebilme gücüne göre değerlendirilmesi için, protein içinde yer alan farklı amino asitlerin türleri ve miktarları analiz edilir. Hayvanların ihtiyacı olan bu amino asitlerin bir kısmı kendi vücutlarında oluşur, bir kısmı ise dışarıdan alınan yemlerle sağlanır.

Mikrobiyal bulaşmalara karşı laboratuvarlarda çok çeşitli mikrobiyolojik analizler yapılmaktadır. Bu analizlerden birkaçı şunlardır:

 • Salmonella aranması

 • Listeria spp. ve listeria monocytogenes aranması

 • Toplam koliform bakteri sayımı

 • Enterobacteriaceae sayımı

 • Koagülaz pozitif stafilakokların sayımı

 • Maya ve küf sayımı

 • Eshericia coli sayımı

 • Eshericia coli sayımı

 • Toplam koloni sayımı

 • Gıda ile temas eden yüzeylerde toplam koloni sayımı

1 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör