Ara
 • Sultan Culum

Moleküler Biyoloji Analizleri


Kısaca GDO denilen Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ifadesi, gen teknolojileri kullanılmak suretiyle bir canlının genlerinin başka bir canlıya aktarılması veya bir canlının genlerinde çeşitli değişiklikler yapılması anlamına gelmektedir. Bugün çok sayıda tarım ürünün genetiği değiştirilmiştir. Bu ürünler içinde ekim alanı büyüklüğü ve dünya ticaretine konu olması açısından en fazla dikkat çeken ürünler şunlardır: mısır, soya, buğday, domates, patates, ayçiçeği, pamuk ve kanola. Bitkilerin genleri ile oynanırken, tarımsal verimin arttırılması, tarım ilaçlarının kullanılmasına gerek duyulmaması ve gıdaların besin değerlerinin yükseltilmesi gibi birçok şey amaçlanmaktadır. Ancak Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar’ın insan sağlığını ve ekosistemi ne kadar etkilediği, ne kadar zararlı etkileri olduğu ve ilerde ortaya çıkabilecek yan etkilerinin neler olduğu bugünden bilinmemektedir. Bu yüzden de GDO kullanımının sınırlı olmasına çalışılmaktadır. Yine de hangi amaç güdülerek yapılıyor olsa da GDO kullanımı her geçen gün artmaktadır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik esasları gereğince, GDO analizlerinin yaptırılması bir zorunluluktur. Bu yönetmeliğin çıkarılma amacı, bilimsel ve teknolojik gelişmeler paralelinde, modern biyoteknoloji teknikleri ile genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerin neden olacağı risklerin engellenmesi ve insan, hayvan ve bitki sağlığı yanında çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasıdır.

Nanoteknolojinin önemli bir faaliyet alanı da gıda analizleridir. Nano laboratuvarlar, gıda analizi konusunda birbirinden farklı hizmetler sunmaktadır. Moleküler biyoloji analizleri de bu hizmetlerden biridir.

Moleküler biyoloji analizleri kapsamında birbirinden farklı çok sayıda analiz yapılmaktadır. Bunlardan bir kaçı şu şekilde sayılabilir:

 • Gıdalarda ve yemlerde GMO (35S/NOS/FMV) aranması

 • Tür tayini (domuz DNA’sı aranması)

 • Tür tayini (tavuk DNA’sı aranması)

 • Mısır aranması GDO tespit ve miktar tayini

 • MON89788 (soya) GDO tespit ve miktar tayini

 • A2704 (soya) GDO tespit ve miktar tayini

 • TC1507 (mısır) GDO tespit ve miktar tayini

 • DAS59122 (mısır) GDO tespit ve miktar tayini

 • MON88017 (mısır) GDO tespit ve miktar tayini

 • MON89034 (mısır) GDO tespit ve miktar tayini

0 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör