Ara
  • Sultan Culum

Pestisit Testi


Pestisit kullanımı, geleneksel tarımda yoğunken, GAP (İyi Tarım Uygulamaları) kapsamında kontrollü pestisit kullanımı benimsenirken, organik tarımda doğal pestisit kullanımı mevcuttur. Bu nedenle gıdalardaki pestisit kalıntısı kontrol edilmesi gereken bir test haline gelmektedir. Tarımsal ürünlerde pestisit kalıntısı miktarı iç ve dış pazarda önemli bir konudur.


Pestisitlerin zararları, çevresel ve toksikolojik riskleri, gıdaların pestisitlerle kirlenmesi göz önüne alındığında gıdalarda analiz edilmesinin önemi anlaşılabilir. Traklab laboratuvar akreditasyon kapsamı dahilinde gıdalarda “Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesinin Analizi” gerçekleştirilmektedir.


Pestisit kullanımı birçok alanda yararlıdır. Ancak insan, hayvan ve çevre açısından potansiyel toksisiteleri nedeniyle kontrol altında tutulması gerekmektedir. Pestisit analizleri gıdalarda düzenli olarak gerçekleştirilmesi gereken önemli test parametrelerden biridir.

0 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör