Ara
  • Sultan Culum

UHT Süt mü, Günlük Süt mü?


Gıdaların bozulmalarında; işleme, depolama ve taşıma gibi aşamalarda ısı, ışık, nem gibi fiziksel ve mikrobiyolojik birçok etken vardır.

Pastörizasyon ve Sterilizasyon Arasındaki Farklar Nelerdir?


Pastörizasyon; gıdaların yüksek sıcaklıklarla (100 oC) işlenerek, yüksek sıcaklığa dayanamayan mikroorganizmaların öldürülmeleri ve raf ömrünün uzatılması esasına dayanmaktadır.


Sterilizasyon; pastörizasyona göre daha yüksek sıcaklıklarda (120-140 oC) ısıya dirençli bakteri sporlarının öldürülmesi esasına dayanmaktadır.


Farkları:

- İşlem sıcaklıkları farklıdır

- Genellikle pH değeri 4,6’nın altında olan asidik gıdalar pastörize edilirken, bazik gıdalar sterilize edilmektedir. Süt hem pastörize hem de sterilize edilen bir üründür.


Pastörize Süt ve Sterilite Süt Arasındaki Fark Nedir?

Süt, piyasada 3 farklı şekilde satışa sunulmaktadır. Çiğ Süt, Pastörize Süt ve Sterilize Süt…

Pastörize süt; günlük süt olarak adlandırılmaktadır ve 3-4 günlük raf ömrüne sahiptir.


Sterilite süt ise; UHT süt olarak adlandırılmakta ve 3-4 aylık raf ömrüne sahiptir.


Farkları:

- Pastörize sütlerin besin değeri daha yüksektir.

- UHT sütün raf ömrü daha uzundur.

- Pastörize süt daha fazla tüketilmektedir.

15 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör